CHOOSE YOUR LANGUAGE:

 

ENGLISH

NEDERLANDS

BOSANSKI

 

 

 

 

 

‘Goede observatie van een trieste stammenstrijd in de legertop’

Nieuwe Revu

De inlichtingendiensten gefileerd,

de overheid ontmaskerd’

Hebban

‘Minutieus beschreven  en

goed gedocumenteerd’

Jan Pronk

 

 

Spraakmakend boek onthult militair inlichtingenschandaal

 Zijn spreekverbod werd herroepen. Auteur Edwin Giltay promoot hier zijn boek in Barts Boeken­club in Amster­dam, 23 novem­ber 2016.

Een generaal met drie sterren op de mouw die een privéspion laat neuzen binnen een particulier bedrijf. En niet de eerste de beste: zijn eigen vrouw. Een stammen­strijd binnen de Militaire Inlichtingen­dienst, waar argeloze burgers de dupe van worden. Dat ver­wacht je in Pyongyang, niet in de polder. Toch is dit wat auteur Edwin Giltay meemaakte – hij schreef er De doofpot­generaal over.          

  In dit boek doet hij verslag van het nogal doorzichtige optreden van geheim agenten bij de internetprovider waar hij werkte. Aanvan­kelijk trachtte een agente Giltay er te rekruteren als militair analist. Maar tezelf­dertijd werden háár gangen nagegaan. De inzet van deze krachtmeting binnen Defensie: het beruchte foto­rolletje van Srebrenica. De recruiter die Giltay had benaderd, wilde publiek maken dat die foto’s allerminst waren mislukt. En laat dát nu de positie van een zekere driesterrengeneraal hebben ondermijnd.

  De doofpotgeneraal is de weerslag van dit spionageschandaal. De absurde gevolgen worden door Giltay nauwgezet beschreven. Zolang het Srebrenica-drama de gemoederen bezighoudt, blijft dit boek zeer beslist van actueel belang. De doofpotgeneraal is nu beschikbaar in een tweede, geactualiseerde druk met acht nieuwe hoofd­stukken. 

  web counter

‘HET VERBODEN BOEK’

 

 

 

Koop hier voor €19,50 inclusief bezor­ging in Nederland en België

 

De doofpotgeneraal | Edwin Giltay

Nawoord van Hans Laroes

Uitgeverij De Blauwe Tijger

Tweede, geactualiseerde druk

September 2016

Paperback met flappen |263 pag.

Voor blinden en slechtzienden is er ook een kosteloos luisterboek.

 

 

   12 JANUARI 2017      INTERVIEW   

‘De krijgsmacht heeft een handje van intimidatiepraktijken’

Hij kwam terecht in een web van intriges en rivaliteit binnen de Militaire Inlichtingendienst. Zijn ervaringen zette hij op papier in De doofpot­generaal. Het boek werd verboden, maar het gerechtshof stelde auteur Edwin Giltay in het gelijk. De herziene druk van zijn non-fictie thriller is onlangs verschenen bij uitgeverij De Blauwe Tijger.

Door Jeroen Stam | Oorspronkelijk gepubliceerd door Novini.nl.

‘In 1998 – ik was midden twintig – solliciteerde ik bij de marine, waar ik een goede indruk maakte. Vervolgens werd een poging gedaan mij te rekruteren door de toenmalige MID, de Militaire Inlichtingendienst. Een van hun mensen vroeg me om als militair analist aan de slag te gaan. Zij was geïnfiltreerd bij internetaanbieder Casema waar ik werkte. Maar ondertussen werd ze heimelijk geobserveerd door een andere spion, een situatie die volledig uit de hand liep. Op de achtergrond speelde hierbij dat er binnen het inlichtingenwezen sprake was van een stammenstrijd: één groep wilde het beruchte fotorolletje van Srebrenica in de doofpot houden, anderen wilden de waarheid daarover juist in de open­baarheid brengen.’

Dat fotomateriaal was toch verloren gegaan bij het ontwikkelen?

‘De recruiter klaagde op de werkvloer over diverse zaken die fout gingen binnen de geheime dienst. Zo vertelde ze dat het Srebrenica-fotorolletje helemaal niet was mislukt; ze had de foto’s met eigen ogen gezien. Haar tegen­strevers lieten haar in de gaten houden door een infiltrant die achteraf de echtgenote van generaal Ad van Baal bleek te zijn. Hij had volgens mijn informatie zijn eigen vrouw als privé-spion ingezet. Van Baal was plaatsvervan­gend bevelhebber van de Koninklijke Landmacht ten tijde van het Srebrenica-drama. Het zou hem en Defensie ongekend gezichtsverlies opleveren als de bewuste foto’s ooit naar buiten komen. Ze zijn namelijk het bewijs­materiaal van de beginnende genocide door de Serviërs. Daar had de landmachttop dus wel dégelijk weet van.’

Dit boek zal in defensiekringen niet met gejuich ontvangen zijn.

‘De voormalige MID-recruiter spande een rechtszaak aan omdat ik haar onjuist zou hebben beschreven, waardoor haar ‘goede naam’ in diskrediet zou zijn gebracht. Saillant: De doofpotgeneraal was toen al een klein jaar verkrijgbaar. In de recht­bank wist ze geen van haar claims hard te maken; ze overlegde werkelijk geen énkel bewijs! Met alle documenten die ik had aangeleverd, kon ik echter aantonen dat mijn verhaal juist was.

‘Het zou ongekend gezichtsverlies opleveren als de Srebrenica-foto’s naar buiten zouden komen.’

 

Toch werd het boek verboden – totaal onbegrijpelijk. Een dergelijke aantasting van de persvrijheid is een unicum in Nederland. In hoger beroep werd het vonnis gelukkig resoluut van tafel geveegd: het gerechtshof gaf aan dat de publicatie voldoen­de steun vindt in de feiten. Nee, mij krijgen ze niet zomaar gemuilkorfd.’

Terug naar Defensie – heeft het ministerie ooit de intriges van de MID onder de loep genomen?

‘Nee, integendeel. Nadat ik de overheid had gevraagd de Casema-affaire te onderzoeken, ben ik op allerlei manie­ren tegen­gewerkt, geïntimideerd zelfs. Daar ga ik in de nieuwe druk nader op in, terdege onderbouwd met documentatie. Als je ziet hoe ik door verschillende inlichtingendiensten onder druk ben gezet en in diskrediet ben gebracht, dan toont dat aardig de werkwijze van onze geheime diensten. De krijgsmacht heeft een handje van intimidatiepraktijken, daar kunnen ook de nodige ex-militairen over meepraten. Wie de vuile was van Defensie buitenhangt, krijgt problemen. Mijn zaak is slechts een van de vele.’

Wat hoop je met je boek te bereiken?

‘Ik zou het toejuichen als de Casema-affaire alsnog wordt uitgeplozen – inlichtingenmedewerkers zijn hier verant­woordelijk geweest voor onder meer ongeoorloofde infiltratie, afschrikking, diefstal en inbraak. De kwalijke rol die Van Baal heeft gespeeld mag dan gelijk worden ontrafeld. Een fraaie klus voor minister Hennis. Belangrijker is niettemin dat het deksel van de Srebrenica-doofpot wordt gelicht, zoals ook Hans Laroes in het nawoord van mijn boek bepleit. De zogeheten verstorings­maat­regelen van de overheid waar ik persoonlijk mee te maken heb gehad, hoe ernstig ook, vallen daarbij in het niet. Mocht Defen­sie overigens nog wat willen proberen: iedere poging mij monddood te maken is op niets uitgelopen. Kom maar op.’             web counter

 

 

   12 APRIL 2016      ZEGE PERSVRIJHEID   

Hof schiet boekverbod af

Den Haag — Het Gerechtshof Den Haag heeft het door de rechtbank opge­legde verbod op De doofpotgeneraal resoluut naar de prullenbak verwezen.

  Het verschijningsverbod was gevorderd door een oud-medewerker van de Militaire Inlichtin­gen­dienst die in de non-fictie publicatie wordt beschre­ven. In kort geding werd deze eis op 14 december 2015 ingewil­ligd. Het gerechts­hof maakte echter gehakt van deze uitspraak.

  Auteur Edwin Giltay had de uitspraak van het gerechtshof verwacht: ‘Een boek censureren dat is onderbouwd met gedegen documentatie? Kom nou toch. Het hof zag uiteraard dat De doofpotgeneraal is gebaseerd op feiten. Ditmaal wist de voormalig geheim agent de rechters geen zand in de ogen te strooien.’ 

  De ex-spion beweerde dat er onwaarheden in De doofpot­generaal zou­den staan, maar overlegde geen bewijzen in deze door haar aange­spannen zaak. ‘Ze wist haar dubieuze beschuldigingen absoluut niet te staven. Het enige wat we hoorden, was: ‘Er klopt helemaal niets van!’ Aantonen hoe het dan wél zou zitten – ho maar. Pure blufpoker.’

   Voorts opperde zij tijdens de zitting dat Defensie onderzoek zou hebben verricht naar veiligheidsrisico’s omtrent haar persoon, die naar haar zeggen door de publicatie waren ontstaan. Hierop zouden maat­regelen zijn genomen om haar te beschermen. Maar ook deze beweringen wist de oud-spion allerminst hard te maken – bewijsmateriaal hiervoor kwam niet boven tafel. 

ThePostOnline maakte drie korte filmpjes van de zitting van het hoger beroep, gefilmd in het Hof Den Haag op 25 februari 2016.

Kolonel buiten dienst Charlef Brantz verwoordt het als volgt: ‘Spionnen zijn gewend om een loopje met de realiteit te nemen en die te masseren.’ Dat is hier ook gebleken, zegt Giltay: ‘Geen wonder dat het boekverbod in hoger beroep is afgeschoten.’

  Giltay’s raadsman Jurian van Groenendaal: ‘Het verbieden van een heel boek komt eigenlijk nooit voor. Het is nog steeds een raadsel waarom het boek in eerste instantie werd verboden. Maar kennelijk werd De Doofpot­generaal te brisant gevonden.’

  De doofpotgeneraal handelt over een interne strijd binnen het militaire inlichtin­genwezen over het achterhouden van het beruchte fotorolletje van Srebrenica. Giltay: ‘Met het verbod op mijn boek werd het signaal afgegeven dat men zich koest moet houden over deze beschamende doofpotaffaire, maar gelukkig zegeviert nu de vrijheid van meningsuiting en drukpers.’

CENSUUR!

In november 2014 kwam De doofpotgeneraal uit. Een jaar na verschijnen – nádat het al was uitverkocht – werd het boek door de rechter verboden. Auteur Giltay mocht zijn boek niet herdrukken, verspreiden of promoten. Hij moest deze website op zwart zetten. Het vonnis maakte een mediastorm los op de Balkan, waar er overal met woede en ongeloof op werd gereageerd.

Dnevnik, de grootste krant van Mace­do­nië, pakt uit met het boek­verbod op de voorpagina.

Op 12 april 2016 werd het censuur­vonnis in hoger beroep afgeschoten. De 2e, herziene druk ver­scheen in september 2016 bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hierin is te lezen hoe dit boek werd verboden én toch weer kon verschijnen.

  web counter

 

 

 

   ANDEREN OVER DE DOOFPOTGENERAAL   

De werkelijkheid verzin je niet. De doofpot­generaal is een onthutsende eyeopener over hoe onze geheime diensten werken.’

— Philip Dröge, onderzoeksjournalist

 

‘Over het mislukte fotorolletje uit Srebrenica, en over de war­boel van intriges en rookgordijnen rond het verdwijnen van dit mogelijke bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden’

de Volkskrant

Waarom kan de overheid niet gewoon open zijn? Het is belangrijk dat ook dit raadsel voorgoed wordt opgelost.’

— Brenno de Winter, onderzoeksjournalist

 

‘Giltay noemt alle betrokkenen bij naam, hij geeft data, plaatsen, en nergens vliegt zijn relaas uit de bocht.’

Leidsch Dagblad

Goed dat hierover wordt bericht

— Arnold Karskens, oorlogscorrespondent

 

Je zou denken aan een slechte grap maar het is echt gebeurd. In een nuchtere schrijfstijl met oog voor detail beschrijft Edwin Giltay het klungelige optreden van twee spionnen met gebrekkige omgangs­vormen waarvan hij getuige is.’

— Haarlems Weekblad

Dit boek maakt de noodzaak van stevige externe controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten maar al te duidelijk.’

— Bram van Ojik, oud-fractievoorzitter GroenLinks

 

‘De doofpotgeneraal laat zich lezen als een spannende en zeer gedetailleerde sleutelroman waarin de echte namen onthuld worden.’

Checkpoint, maandblad voor veteranen

Ik heb het boek gelezen en kan het iedereen aanraden. Het is erg spannend.’

Harry van Bommel, Tweede Kamerlid

 

‘Hooggeplaatsten proberen hun straatje schoon te vegen, maar worden door eigen geklungel aan de schandpaal gena­geld. Als het geen bloedernstige zaak was zou de lezer het relaas van Edwin kunnen opvatten als een magistrale grap.’

LeesKost, boekenblog

Dit is een belangrijk boek over een belang­rijke affaire, waarin de geheime dienst bewijs­materiaal van oorlogs­misdaden tracht te verduisteren ten koste van een wille­keurige, maar verrassend attente burger.‘

— Roel van Duijn, politicus

 

‘Een opwindende documentaire thriller die het spionage­schan­daal vertelt, gerelateerd aan het verdwijnen uit het laboratorium in Den Haag van beeldmateriaal van oorlogsmisdaden’

Dnevni Avaz, Bosnisch dagblad

Roept de sfeer op van Graham Greene’s fameuze Our man in Havana. Maar dan gesitueerd in Delft in de kantoren van een internetprovider

— Christ Klep, militair historicus

 

‘Een zeer interessant boek’

Naša Bosna, BiH Platform (landelijke organisatie van burgers uit Bosnië in Nederland)

Als het allemaal waar is, is Nederland een nog vreemder land dan ik in de afgelopen jaren ben gaan denken.’

— Chris van der Heijden, historicus

 

‘De auteur beschrijft op boeiende wijze zijn confrontatie met een nogal doorzichtig optreden van een geheim agent bij de internetprovider waar hij destijds werkte. Zijn verslag over deze affaire leest als een thriller.’

Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion (2016)

‘Nederland is een soort groothandel in doofpotten. Ik herken dit verhaal heel erg.’

Roger Vleugels, WOB-specialist

 

Een aanrader voor iedereen die een kijkje wil nemen in de keuken van overheidsspionage in de praktijk en de gevaren die dat met zich meebrengt voor alle betrokkenen.’

Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion (2015)

‘De werkelijkheid blijkt weer meer bizar dan de grootste complottheorie. Dit boek bewijst dat werkelijk alles kan, ook in Nederland. Inclusief bedreigingen, etc.’

Willem Middelkoop, publicist

 

‘Ik acht Edwins boek zeer leesbaar en lezenswaardig: het brengt zeer gevoelige en belangwekkende kwesties naar voren.’

— Caspar ten Dam, conflictanalyticus en voorzitter Politiek Comité Stari Most

‘Lees dit erg spannende boek. Dan weet je in ieder geval wat speelt en wat er kan gaan spelen.’

Metje Blaak, publicist

 

Andermaal wordt het vermoeden gevoed dat de Staat verantwoordelijk is voor het laten verdwijnen van het fotorolletje uit Srebrenica.’

— Marco R. Gerritsen en Simon van der Sluijs, advocaten van de ‘Moeders van Srebrenica’

‘Inmiddels is door Argos wel aangetoond dat wij en de bevolking verraden zijn door onze bond­genoten. Edwin heeft door zijn boek wederom aangetoond dat er meer aan de hand is.’

Derk Zwaan, Dutchbat 3-veteraan

 

‘Het boek De Doofpotgeneraal mag weer worden verspreid. … Naar het oordeel van het hof moet de uitingsvrijheid in dit geval zwaarder wegen dan het recht op bescherming van eer en goede naam.’

Gerechtshof Den Haag

 

 

 

   DE DOOFPOTGENERAAL IN DE MEDIA   

De publicatie is niet onopgemerkt gebleven. Er verschenen reeds meer dan 140 artikelen in twaalf landen over De doofpot­gene­raal. Een kleine selectie:

Job ter Steege. ‘Het filmrolletje van Srebrenica’, recensie LeesKost (boekenblog), 30 januari 2017.

Dick Van der Veen. ‘Hebban recensie: Geheime diensten en legertop op de pijnbank’, 5-sterrenrecensie Hebban, 24 november 2016.

Alosman Husejnović. Zataškane srebreničke fotorolne štite holandske veterane da bi u miru popili čašu piva!' (‘Het Srebrenica-foto­rol­letje verduisterd opdat Nederlandse veteranen in vrede een glas bier drinken!), Dnevni Avaz (Bosnisch dag­blad), 1 oktober 2016.

Nederlandcorrespondent Alosman Husejnović interviewde voor Dnevni Avaz auteur Edwin Giltay over zijn boek en het fotorolletje van Srebrenica. Lees de Nederlandse vertaling.

Metje Blaak. Videoverslag van de presentatie van De doofpotgeneraal. Salto TV, 19 september 2016. Aan het woord komen uitge­ver Tom Zwitser van de Blauwe Tijger, auteur Edwin Giltay, zijn advocaat Jurian van Groenendaal, WOB-specialist Roger Vleugels, schrijf­ster Jehan­ne van Woerkom, en onderzoeks­jour­nalist Philip Dröge.

Alosman Husejnović. Holandski sud ukinuo zabranu knjige o Srebrenici (‘Nederlandse rechter vernietigd verbod op Srebrenica-boek’), Dnevni Avaz (Bosnisch dagblad), 12 april 2016.

Lars Pasveer. Verspreidingsverbod ‘De doofpotgeneraal’ vernietigd’, Villamedia, 12 april 2016.

Alosman Husejnović. ‘Suđenje ‘Zabranjenoj KnjiziU Haagu: Skrivena fascikla o Srebrenici mora biti otvorena i dostupna javnosti (De ‘Verboden boek’-rechtszaak in Den Haag: Het verborgen archief over Srebrenica moet openbaar worden gemaakt voor het publiek!’), Dnevni Avaz (Bosnisch dagblad), 25 febr. 2016. Lees de Engelse vertaling.

Live interview met auteur Giltay over zijn hoger beroep, NOS Nieuws Radio 1, 25 febr. 2016.

Žana Božinovska. На суд ќе се брани и со текст објавен во Дневник (‘Verdediging in gerecht met artikel gepubliceerd in ‘Dnevnik’’), Дневник (Macedonisch dagblad), 15 febr. 2016. Lees de Engelse vertaling.

Mayoni Oosterhoff. ‘Mijn boek wordt nu juist méér gelezen’, interview met auteur Giltay in Nieuwe Revu, 13 januari 2016.

Alosman Husejnović. ‘Casper ten Dam: Nakon zabrane knjige o Srebrenici pravdu ćemo tražiti do Evropskog suda!’ (‘Casper ten Dam: Na het verbod op het boek over Srebrenica zullen wij gerechtigheid zoeken helemaal tot aan het Europees Hof!’), Dnevni Avaz (Bos­nisch dagblad), 4 januari 2016. Lees de Engelse vertaling.

Žana Božinovska. ‘Холандскиот суд забранил книга за Сребре­ница по барање на бивша шпионка’ (‘Nederlandse rechtbank verbiedt boek over Srebrenica op verzoek van ex-spion’), Дневник (Macedonisch dagblad), 28 december 2015. De voorpagina-foto is van John Melskens. Lees de Engelse vertaling.

‘Netherlands: Court bans book on Srebrenica genocide (Nederland: Rechtbank verbiedt boek over Srebrenica-genocide), Media Free­dom, Index on Censorship (Londense organisatie voor persvrijheid), 24 december 2015.

Mladen Kremenović. ‘Суд у Хагу забранио књигу о Сребреници’ (‘Rechtbank Den Haag verbiedt boek over Sre­brenica’), Политика (Servisch dagblad), 24 december 2015. Lees de Engelse vertaling.

S. Reedijk. ‘Srebrenica-boek verboden’, Powned, 21 december 2015.

‘Srebrenica-boek De Doofpotgeneraal alsnog verboden’, NOS.nl en NOS Radiojournaal, 21 december 2015.

Lars Pasveer. ‘Verbod op boek over verdwenen Sebrenica-fotorolletje’ [sic], Villamedia, 21 december 2015.

Silvan Schoonhoven. ‘Verbod op boek over spionnen’, Leidsch Dagblad en vier andere dagbladen, 19 december 2015.

Brenno de Winter. ‘Ex-inlichtingenmedewerker wil verbod boek ‘fotorolletje Srebrenica’’, NU.nl, 4 augustus 2015.

Jurriën Holthuis. ‘Boek: Duistere Uitzendkracht’, 4-sterrenrecensie in Nieuwe Revu, 4 febr. 2015.

Metje Blaak. ‘Metje Blaak heeft een Ontmoeting met Edwin Giltay schrijver’. Interview op Salto TV, 9 januari 2015.

Suzanne Bosman en Jan Mom. ‘De Doofpotgeneraal: burger raakt betrokken bij spionage’, Live interview met auteur Giltay voor Een­Vandaag op Radio 1, 5 december 2014.

Silvan Schoonhoven. ‘Uitzendkracht klem tussen de spionnen’, recensie Leidsch Dagblad en andere dagbladen, 27 novem­ber 2014.

 

  AUTEUR  

Edwin Giltay (Den Haag, 1970) is freelance redac­teur. Hij is van Nederlands-Indische af­komst. Giltay werkte als tech­nisch schrij­ver voor IBM Neder­land en als manage­ment assis­tent voor Deloitte. De doof­pot­gene­raal is zijn non-fictie debuut. Recentelijk eind­redi­geerde Giltay diverse boeken, waar­onder de Nederlandse vertaling van Gekaufte Journa­listen van de Duit­se jour­nalist Udo Ulfkotte.

  FOTO’S  

De pers kan promotiefoto’s van het boek vinden in een ingepakt bestand.

  E-MAIL  

Wilt u Edwin Giltay benaderen? Stuur dan svp. een mailtje naar edwingiltay@gmail.com (voor­keur) of edwingiltay@protonmail.com.

 @ Foto Marco Bakker

 

DEDOOFPOTGENERAAL.NL