Select your language:

 

English

Nederlands

Bosanski

 

 

 

 

 

‘Onthult het schandaal om
foto's te verduisteren die het begin
van de genocide bewijzen’

Al Jazeera

‘Goede observatie van een trieste
stammenstrijd in de legertop’

Nieuwe Revu

De inlichtingendiensten gefileerd,

de overheid ontmaskerd’

Hebban

‘Minutieus beschreven en goed
gedocumenteerd’

Jan Pronk, oud-minister

‘Kenmerkt zich door de goed
leesbare stijl waarin het geschreven is’

Klaas Dijkhoff, minister van Defensie

‘Er bestaat geen twijfel over de
zorgvuldigheid van het boek’

Gerechtshof Den Haag

 

Nu tweede, geactualiseerde druk:

Spraakmakend boek onthult militair inlichtingenschandaal

Zijn spreekverbod werd her­roepen:

auteur Edwin Giltay promoot hier zijn boek bij Barts Boekenclub in Amsterdam

Een generaal met drie sterren op de mouw die een privéspion laat neuzen binnen een particulier bedrijf. En niet de eerste de beste: zijn eigen vrouw. Een stammen­strijd binnen de Militaire Inlichtingen­dienst, waar argeloze burgers de dupe van worden. Dat ver­wacht je in Pyongyang, niet in de polder. Toch is dit wat auteur Edwin Giltay meemaakte – hij schreef er De doofpot­generaal over.

  In dit boek doet hij verslag van het nogal doorzichtige optreden van geheim agenten bij de internetprovider waar hij werkte. Aanvan­kelijk trachtte een agente Giltay er te rekruteren als militair analist. Maar tezelf­dertijd werden háár gangen nagegaan. De inzet van deze krachtmeting binnen Defensie: het beruchte foto­rolletje van Srebrenica. De recruiter die Giltay had benaderd, wilde publiek maken dat die foto’s allerminst waren mislukt. En laat dát nu de positie van een zekere driesterrengeneraal hebben ondermijnd.

  De doofpotgeneraal is de weerslag van dit spionageschandaal. De absurde gevolgen worden door Giltay nauwgezet beschreven. Zolang het Srebrenica-drama de gemoederen bezighoudt, blijft dit boek zeer beslist van actueel belang. De doofpotgeneraal is nu beschikbaar in een tweede, geactua­li­seerde druk met acht nieuwe hoofd­stukken.

 

 

Koop hier voor €19,50 inclusief bezorging in Nederland en België

 

De doofpotgeneraal

Edwin Giltay

Nawoord Hans Laroes

Boekverbod: 21 december 2015

Verbod opgeheven: 12 april 2016

Tweede, geactualiseerde druk met acht nieuwe hoofdstukken
Paperback met flappen | 263 pagina’s
Uitgeverij De Blauwe Tijger

Voor blinden en slechtzienden is er ook een kosteloos luisterboek.

 

 

 

   12 JANUARI 2017      INTERVIEW   

‘De krijgsmacht heeft een handje van intimidatiepraktijken’

 

TEKST JEROEN STAM

OORSPRONKELIJK GEPUBLICEERD DOOR NOVINI.NL

 

Hij kwam terecht in een web van intriges en rivaliteit binnen de Militaire Inlichtingendienst. Zijn ervaringen zette hij op papier in De doofpot­generaal. Het boek werd verboden, maar het gerechtshof stelde auteur Edwin Giltay in het gelijk. De herziene druk van zijn non-fictiethriller is onlangs verschenen bij uitgeverij De Blauwe Tijger.

‘In 1998 – ik was midden twintig – solliciteerde ik bij de marine, waar ik een goede indruk maakte. Vervolgens werd een poging gedaan mij te rekruteren door de toenmalige MID, de Militaire Inlichtingendienst. Een van hun mensen vroeg me om als militair analist aan de slag te gaan. Zij was geďnfiltreerd bij internetaanbieder Casema waar ik werkte. Maar ondertussen werd ze heimelijk geobserveerd door een andere spion, een situatie die volledig uit de hand liep. Op de achtergrond speelde hierbij dat er binnen het inlichtingenwezen sprake was van een stammenstrijd: één groep wilde het beruchte fotorolletje van Srebrenica in de doofpot houden, anderen wilden de waarheid daarover juist in de open­baarheid brengen.’

Dat fotomateriaal was toch verloren gegaan bij het ontwikkelen?

‘De recruiter klaagde op de werkvloer over diverse zaken die fout gingen binnen de geheime dienst. Zo vertelde ze dat het Srebrenica-fotorolletje helemaal niet was mislukt; ze had de foto’s met eigen ogen gezien. Haar tegen­strevers lieten haar in de gaten houden door een infiltrant die achteraf de echtgenote van generaal Ad van Baal bleek te zijn. Hij had volgens mijn informatie zijn eigen vrouw als privé-spion ingezet. Van Baal was plaatsvervan­gend bevelhebber van de Koninklijke Landmacht ten tijde van het Srebrenica-drama. Het zou hem en Defensie ongekend gezichtsverlies opleveren als de bewuste foto’s ooit naar buiten komen. Ze zijn namelijk het bewijs­materiaal van de beginnende genocide door de Serviërs. Daar had de landmachttop dus wel dégelijk weet van.’

 

Dit boek zal in defensiekringen niet met gejuich ontvangen zijn.

‘De voormalige MID-recruiter spande een rechtszaak aan omdat ik haar onjuist zou hebben beschreven, waardoor haar ‘goede naam’ in diskrediet zou zijn gebracht. Saillant: De doofpotgeneraal was toen al een klein jaar verkrijgbaar. In de recht­bank wist ze geen van haar claims hard te maken; ze overlegde werkelijk geen énkel bewijs! Met alle documenten die ik had aangeleverd, kon ik echter aantonen dat mijn verhaal juist was.’

 

Het zou ongekend gezichts­verlies opleveren als de Srebrenica-foto’s naar buiten zouden komen.

 

 

   ‘Toch werd het boek verboden – totaal onbegrijpelijk. Een dergelijke aantasting van de persvrijheid is een unicum in Nederland. In hoger beroep werd het vonnis gelukkig resoluut van tafel geveegd: het gerechtshof gaf aan dat de publicatie voldoen­de steun vindt in de feiten. Nee, mij krijgen ze niet zomaar gemuilkorfd.’

Terug naar Defensie – heeft het ministerie ooit de intriges van de MID onder de loep genomen?

‘Nee, integendeel. Nadat ik de overheid had gevraagd de Casema-affaire te onderzoeken, ben ik op allerlei manie­ren tegen­gewerkt, geďntimideerd zelfs. Daar ga ik in de nieuwe druk nader op in, terdege onderbouwd met documentatie. Als je ziet hoe ik door verschillende inlichtingendiensten onder druk ben gezet en in diskrediet ben gebracht, dan toont dat aardig de werkwijze van onze geheime diensten. De krijgsmacht heeft een handje van intimidatiepraktijken, daar kunnen ook de nodige ex-militairen over meepraten. Wie de vuile was van Defensie buitenhangt, krijgt problemen. Mijn zaak is slechts een van de vele.’

Wat hoop je met je boek te bereiken?

‘Ik zou het toejuichen als de Casema-affaire alsnog wordt uitgeplozen – inlichtingenmedewerkers zijn hier verant­woordelijk geweest voor onder meer ongeoorloofde infiltratie, afschrikking, diefstal en inbraak. De kwalijke rol die Van Baal heeft gespeeld mag dan gelijk worden ontrafeld. Een fraaie klus voor minister Hennis. Belangrijker is niettemin dat het deksel van de Srebrenica-doofpot wordt gelicht, zoals ook Hans Laroes in het nawoord van mijn boek bepleit. De zogeheten verstorings­maat­regelen van de overheid waar ik persoonlijk mee te maken heb gehad, hoe ernstig ook, vallen daarbij in het niet. Mocht Defen­sie overigens nog wat willen proberen: iedere poging mij monddood te maken is op niets uitgelopen. Kom maar op.’

 

 

   12 APRIL 2016      ZEGE PERSVRIJHEID   

Hof schiet boekverbod af

Den Haag — Het Gerechtshof Den Haag heeft het door de rechtbank opge­legde verbod op De doofpotgeneraal resoluut naar de prullenbak verwezen.

  Het verschijningsverbod was gevorderd door een oud-medewerker van de Militaire Inlichtin­gen­dienst die in de non-fictiepublicatie wordt beschre­ven. In kort geding werd deze eis op 21 december 2015 ingewil­ligd. Het gerechts­hof maakte echter gehakt van deze uitspraak.

  Auteur Edwin Giltay had de uitspraak van het gerechtshof verwacht: ‘Een boek censureren dat is onderbouwd met gedegen documentatie? Kom nou toch. Het hof zag uiteraard dat De doofpotgeneraal is gebaseerd op feiten. Ditmaal wist de voormalig geheim agent de rechters geen zand in de ogen te strooien.’

  De ex-spion beweerde dat er onwaarheden in De doofpot­generaal zou­den staan, maar overlegde geen bewijzen in deze door haar aange­spannen zaak. ‘Ze wist haar dubieuze beschuldigingen absoluut niet te staven. Het enige wat we hoorden, was: ‘Er klopt helemaal niets van!’ Aantonen hoe het dan wél zou zitten – ho maar. Pure blufpoker.’

   Kolonel buiten dienst Charlef Brantz verwoordt het als volgt: ‘Spionnen zijn gewend om een loopje met de realiteit te nemen en die te masseren.’ Dat is hier ook gebleken, zegt Giltay: ‘Geen wonder dat het boekverbod in hoger beroep is afgeschoten.’

  Giltays raadsman Jurian van Groenendaal: ‘Het verbieden van een heel boek komt eigenlijk nooit voor. Het is nog steeds een raadsel waarom het boek in eerste instantie werd verboden. Maar kennelijk werd De Doofpot­generaal te brisant gevonden.’

  De doofpotgeneraal handelt over een interne strijd binnen het militaire inlichtin­genwezen over het achterhouden van het beruchte fotorolletje van Srebrenica. Giltay: ‘Met het verbod op mijn boek werd het signaal afgegeven dat men zich koest moet houden over deze beschamende doofpotaffaire, maar gelukkig zegeviert nu de vrijheid van meningsuiting en drukpers.’  Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: web counter

CENSUUR!

In november 2014 kwam De doofpotgeneraal uit. Een jaar na verschijnen – nádat het al was uitverkocht – werd het boek door de rechter verboden. Auteur Giltay mocht zijn boek niet herdrukken, verspreiden of promoten. Ook deze website moest op zwart. Het vonnis maakte een mediastorm los op de Balkan, waar er overal met woede en ongeloof op werd gereageerd.

Dnevnik, de grootste krant van Mace­do­nië, spreekt op de voorpagina zijn ontsteltenis uit over het verbod.

Op 12 april 2016 werd het censuur­vonnis in hoger beroep afgeschoten. De 2e, herziene druk ver­scheen in september 2016 bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hierin is te lezen hoe dit boek werd verboden én toch weer kon verschijnen.

 

 

 

 

   ANDEREN OVER DE DOOFPOTGENERAAL   

‘Minutieus beschreven en goed gedocumenteerd’

Jan Pronk, oud-minister

 

‘Auteur Edwin Giltay beschrijft tot in details hoe mis het is met onze inlichtingendiensten, toegedekt door Defensie, de nationale ombudsman en met beschadigde ministers
in het verlengde.’ /

Hebban

‘De heer Giltay heeft een indrukwekkend boek geschreven over zijn ervaringen. Ik vind dat de minister van Defensie een écht antwoord moet geven.’

Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid

 

‘Schrijver Edwin Giltay onthult het schandaal om foto's van Dutchbatofficier Johannes Rutten te verduisteren die het begin van de genocide van Srebrenica bewijzen.’

— Al Jazeera

‘Dit boek maakt de noodzaak van stevige externe controle op inlichtingen- en veiligheidsdiensten maar al te duidelijk.’

— Bram van Ojik, Tweede Kamerlid

 

‘Giltay noemt alle betrokkenen bij naam, hij geeft data, plaat­sen, en nergens vliegt zijn relaas uit de bocht.’

Leidsch Dagblad

‘Ik heb het boek gelezen en kan het iedereen aan­raden. Het is erg spannend.’

Harry van Bommel, oud-Tweede Kamerlid

 

‘Over het mislukte fotorolletje uit Srebrenica, en over de war­boel van intriges en rookgordijnen rond het verdwijnen van dit mogelijke bewijsmateriaal van oorlogsmisdaden’

de Volkskrant

‘Dit is een belangrijk boek over een belang­rijke affaire, waarin de geheime dienst bewijs van oor­logs­misdaden tracht te verduisteren ten koste van een wille­keurige, maar verrassend attente burger.’

— Roel van Duijn, politicus

 

‘Als het niet waargebeurd zou zijn, kreeg het boek het stempel hilarisch’ /

Nieuwe Revu

‘U weet hoe Defensie met klokkenluiders omgaat: zie Fred Spijkers, Victor van Wulfen en Edwin Giltay’

— Jan Born, onderzoeksjournalist EenVandaag

 

‘In een nuchtere schrijfstijl met oog voor detail beschrijft Edwin Giltay het klungelige optreden van twee spionnen met gebrekkige omgangs­vormen waarvan hij getuige is.’

— Haarlems Weekblad

‘Ik zou willen dat het héle boek Srebrenica ooit open­gaat. Zodra de overheid dan ook openheid van zaken geeft over het verhaal-Giltay, zou dat een mooie bijvangst zijn.’

— Hans Laroes, oud-hoofdredacteur NOS-Nieuws

 

In De doofpotgeneraal lijkt niets wat het is. Het is bijna verstikkend om te lezen hoe de inlichtingendiensten – of was het de generaal zelf? – te hoop lopen om onschuldige burgers het leven zuur te maken.' /

Boekje Pienter (legerwebsite)

Waarom kan de overheid niet gewoon open zijn? Het is belangrijk dat ook dit raadsel voorgoed wordt opgelost.’

— Brenno de Winter, onderzoeksjournalist

 

‘De doofpotgeneraal laat zich lezen als een spannende en zeer gedetailleerde sleutelroman waarin de echte namen onthuld worden.’

Checkpoint, maandblad voor veteranen

De werkelijkheid verzin je niet. De doofpot­generaal is een onthutsende eyeopener over hoe onze geheime diensten werken.’

— Philip Dröge, onderzoeksjournalist

 

‘Het boek leest als een thriller. Het leest heerlijk weg en het is nog waargebeurd ook. En wanneer lees je wat over overheidsspionage?’

— Amsterdam FM

‘Goed dat hierover wordt bericht’

— Arnold Karskens, oorlogscorrespondent

 

‘Hooggeplaatsten proberen hun straatje schoon te vegen, maar worden door eigen geklungel aan de schandpaal gena­geld. Als het geen bloedernstige zaak was, zou de lezer het kunnen opvatten als een magistrale grap.’

LeesKost, boekenblog

‘Roept de sfeer op van Graham Greene’s fameuze Our man in Havana. Maar dan gesitueerd in Delft in de kantoren van een internetprovider’

— Christ Klep, militair historicus

 

‘Een aanrader voor iedereen die een kijkje wil nemen in de keuken van overheidsspionage in de praktijk en de gevaren die dat met zich meebrengt voor alle betrokkenen.’

— Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion (2015)

‘Als het allemaal waar is, is Nederland een nog vreemder land dan ik in de afgelopen jaren ben gaan denken.’

— Chris van der Heijden, historicus

 

‘De auteur beschrijft op boeiende wijze zijn confrontatie met een nogal doorzichtig optreden van een geheim agent bij de internetprovider waar hij destijds werkte. Zijn verslag over deze affaire leest als een thriller.’

— Nederlandse Bibliotheek Dienst Biblion (2016)

‘De werkelijkheid blijkt weer meer bizar dan de groot­ste complottheorie. Dit boek bewijst dat werkelijk alles kan, ook in Nederland. Inclusief bedreigingen, etc.’

Willem Middelkoop, publicist

 

‘Een opwindende documentaire thriller die het spionage­schan­daal vertelt, gerelateerd aan het verdwijnen uit het laboratorium in Den Haag van beeldmateriaal van oorlogsmisdaden’

Dnevni Avaz, Bosnisch dagblad

‘Lees dit erg spannende boek. Dan weet je in ieder geval wat speelt en wat er kan gaan spelen.’

Metje Blaak, publicist

 

‘Marihuana is er toegestaan, maar een boek over Srebrenica niet’

Vesti, Servisch dagblad (december 2015)

‘Nederland is een soort groothandel in doofpotten. Ik herken dit verhaal heel erg.’

Roger Vleugels, WOB-specialist

 

‘Doofpotten, censuur en de schaduw van een genocide die wellicht was te voorkomen’

+31 Mag, Italiaans tijdschrift

‘Dat geheime diensten mensen naar binnen schuiven bij bedrijven is geen nieuws: lees Edwin Giltays De doofpotgeneraal.’

Victor van Wulfen, luchtmachtmajoor buiten dienst en klokkenluider

 

‘Een zeer interessant boek’

Naša Bosna, BiH Platform (landelijke organisatie van burgers uit Bosnië in Nederland)

‘Inmiddels is door Argos wel aangetoond dat wij en de bevolking verraden zijn door onze bond­genoten. Edwin heeft door zijn boek wederom aangetoond dat er meer aan de hand is.’

Derk Zwaan, Dutchbatveteraan en klokkenluider

 

‘Andermaal wordt het vermoeden gevoed dat de Staat verant­woordelijk is voor het laten verdwijnen van het fotorolletje uit Srebrenica.’

— Marco R. Gerritsen en Simon van der Sluijs, advocaten van de ‘Moeders van Srebrenica’

‘Ik acht Edwins boek zeer leesbaar en lezenswaardig: het brengt zeer gevoelige en belangwekkende kwesties naar voren.’

— Caspar ten Dam, oud-voorzitter Srebrenica-herdenkingscomité in Den Haag

 

‘Tijdens het hoger beroep tegen het boekverbod wordt meteen duidelijk dat Edwin Giltay meer bewijsmateriaal bezit: 30 bewijsstukken tegenover één.’

Schrijven Magazine

‘Dit is allemaal écht – met de Militaire Inlichtingendienst in de hoofdrol, die blunderend en knoeiend zich voortbewoog rond Edwin.’

Jehanne van Woerkom, publicist

 

‘Het boek De doofpotgeneraal mag weer worden verspreid. … Naar het oordeel van het hof moet de uitingsvrijheid in dit geval zwaarder wegen dan het recht op bescherming van eer en goede naam.’

Gerechtshof Den Haag

‘Het is nog steeds een raadsel waarom het boek in eerste instan­tie werd verboden. Maar kennelijk werd De doofpot­gene­raal te brisant gevonden.’

Jurian van Groenendaal, mediarecht-advocaat

 

‘Leestip! Het boek over het inzetten van geheim agenten en het fotorolletje van Dutchbat 3 werd eerst door de rechtbank verboden, maar is nu vrijgegeven zodat iedereen kan lezen wat er gebeurt in Nederland.’

— Vereniging Dutchbat 3

‘Ik zie graag dat er een Bosnische vertaling komt van De doofpotgeneraal.’

H.E. mevrouw Mirsada Čolaković, ambassadeur van Bosnië en Herzegovina in Nederland

‘Dit boek kenmerkt zich door de goed leesbare stijl waarin het geschreven is.’

Z.E. Klaas Dijkhoff, minister van Defensie (oktober 2017)

 

 

 

   IN DE MEDIA   

Er verschenen reeds zo'n 200 artikelen in achttien landen over de non-fictiethriller. Een selectie:

Jeroen Stam. ‘Defensie flatert voort’  , achtergrondartikel Novini, 25 augustus 2018.

Jasmin Agić. ‘Holandija prikrila fotografije mrtvih Bošnjaka iz Srebrenice’ (‘Nederland houdt foto's achter van dode Bosniërs uit Srebrenica’)  , longread-interview met auteur Giltay, Al Jazeera (tv-netwerk), 21 juli 2018.       Translation   

‘Klokkenluider Edwin Giltay vecht tegen Defensie voor eerherstel’  , tv-item Hart van Nederland, SBS6, 14 september 2017. Gefilmd in de Tweede Kamer.

Edwin Giltay. ‘Srebrenica blijft Nederland achtervolgen’  , reportage Novini, 1 augustus 2017.

Job ter Steege. ‘Het filmrolletje van Srebrenica’   , recensie LeesKost (boekenblog), 30 januari 2017.

Dick Van der Veen. ‘Geheime diensten en legertop op de pijnbank’  , 5-sterrenrecensie Hebban, 24 november 2016.

Alosman Husejnović. ‘Zataškane srebre­ničke fotorolne ...’ (‘Sre­bre­nica-foto­rol­letje verduisterd om Nederlandse vetera­nen vredig een glas bier te laten heffen!’), interview met auteur Giltay in Dnev­ni Avaz (Bosnisch dagblad), 1 oktober 2016.       Vertaling   

‘Rechter beslist over lot verboden boek’  , drie tv-items van ThePostOnline, 11 april 2016. Gefilmd in het Gerechtshof Den Haag.

‘Ophef over boekverbod’  , achtergrondartikel van deze website, februari 2016.

Mayoni Oosterhoff. ‘Mijn boek wordt nu juist méér gelezen’  , interview met auteur Giltay in Nieuwe Revu, 13 januari 2016.

Žana Božinovska. ‘Холандскиот суд забранил книга за Сребре­ница по барање на бивша шпионка’ (‘Nederlandse rechtbank ver­biedt boek over Srebrenica op verzoek ex-spion’), Dnevnik (Macedonisch dagblad), 28 december 2015.       Translation   

Mladen Kremenović. ‘Суд у Хагу забранио књигу о Сребреници’ (‘Rechtbank Den Haag verbiedt boek over Sre­brenica’), Politika (Servisch dagblad), 24 december 2015.       Translation   

‘Srebrenica-boek De Doofpotgeneraal alsnog verboden’   , NOS.nl, 21 december 2015.

Brenno de Winter. ‘Ex-inlichtingenmedewerker wil verbod boek ‘fotorolletje Srebrenica’’  , NU.nl, 4 augustus 2015.

Jurriën Holthuis. ‘Boek: Duistere Uitzendkracht’ , 4-sterrenrecensie Nieuwe Revu, 4 februari 2015.

Tv-interview van Metje Blaak met auteur Edwin Giltay   , Salto TV, Amsterdam, 5 januari 2015.

Suzanne Bosman en Jan Mom. ‘De Doofpotgeneraal: burger raakt betrokken bij spionage’   , live interview met auteur Giltay voor Een­Vandaag op Radio 1, 5 december 2014.

 

 

  AUTEUR  

Edwin Giltay (Den Haag, 1970) is redac­teur en is van half-Indische af­komst. Giltay werkte als tech­nisch schrij­ver voor IBM Neder­land en als manage­ment assis­tent voor Deloitte. Tegen­woor­dig eind­redigeert Giltay een deel van de boeken van De Blauwe Tijger. De doof­pot­gene­raal, uit­ge­komen bij deze uitgeverij, is zijn non-fictiedebuut.

  PERSKIT  

De pers kan promotiefoto’s van het boek vinden in een ingepakt bestand.

  E-MAIL  

Wilt u Edwin Giltay benaderen? Stuur dan simpelweg een mailtje naar edwingiltay@gmail.com (voor­keur) of edwingiltay@protonmail.com. Ook zit Giltay op Facebook en Twitter.

 @ Foto Marco Bakker